Objavljen CIRR 81

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je objavljen redoviti zima/proljeće 2018 broj CIRR-a (Vol. 24 Br. 81).

Broj je u cjelini dostupan ovdje, a pojedinačni tekstovi ovdje.

Broj uključuje 6 članaka i 5 prikaza knjiga.

Sead Turčalo i Ado Kulović bave se suvremenom geopolitikom, Stefan Andonovski analizira implikacije Ohridskog okvirnog sporazuma na politički sustav u Makedoniji, Gazmend Qorraj i Gezim Jusufi sagledavaju ulogu Europske unije (EU) u liberalizaciji trgovine sa zapadnim Balkanom, Nikolina Katić, Matea Bašić i Morana Briški razmatraju pravo na pristup sudu prema članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Tanel Kerikmäe, Thomas Hoffmann i Archil Chochia sagledavaju ciljeve i razvoj različitih pravnih tehnologija, a Talknice Saungweme i Nicholas M. Odhiambo analiziraju dinamiku servisiranja javnog duga u Zambiji.

Prikazi knjiga predstavljaju publikacije djela Sabine Lange, Zorana Necheva, Floriana Traunera (ur.), Siegfrieda Wiessnera (ur.) i Geoffreyja Wisemana.