Produljen rok za predaju radova: Vol. XXV, No. 84 (zima/proljeće 2019.)

Obavještavamo Vas da je rok za predaju radova za regularni broj zima/proljeće 2019. časopisa Croatian International Relations Review produljen do 21. rujna 2018.